Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3281/UBND-GT thực hiện Thông tư 12/2013/TT-BGTVT Quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư xây dựng công trình thi công do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 3281/UBND-GT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 13/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3281/UBND-GT
V/v thực hiện Thông tư số 12/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải Quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư xây dựng công trình thi công

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

 

Thực hiện Thông tư số 12/2013/TT-BGTVT ngày 30/5/2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư xây dựng công trình giao thông; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các đơn vị chủ đầu tư lưu ý việc chọn kết cấu mặt đường bê tông xi măng để sử dụng cho các công trình xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh khi đáp ứng những điều kiện và đặc điểm theo quy định tại Thông tư số 12/2013/TT-BGTVT ngày 30/5/2013 của Bộ Giao thông vận tải.

2. Các cơ quan có chức năng thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông khi thẩm định phải rà soát, trong trường hợp dự án có đủ điều kiện và đặc điểm áp dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng thì khuyến cáo đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập dự án thực hiện để nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của dự án.

3. Giao Sở Giao thông vận tải phổ biến và hướng dẫn cụ thể các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, điều kiện, đặc điểm và phạm vi áp dụng theo quy định tại Thông tư nêu trên để sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu VT, GT, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3281/UBND-GT thực hiện Thông tư 12/2013/TT-BGTVT Quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư xây dựng công trình thi công do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.636

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.247