Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3241/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 12/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3241/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 429/CV-KHTV ngày 16/7/2014 và văn bản số 713/CTMT-KHTV ngày 13/10/2014 bổ sung thêm căn cứ cho văn bản số 429/CV-KHTV của Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo văn bản số 1697/UBND-XDCB ngày 12/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu số 1 – Thi công xây dựng khu công viên Nguyễn Văn Cừ tại thành phố Bắc Ninh và các gói thầu tư vấn của gói thầu số 1, dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; thì có gói thầu được quy định hình thức giá hợp đồng theo đơn giá, có gói thầu được quy định hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định.

Vì vậy, Chủ đầu tư cần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh để xin ý kiến làm rõ gói thầu số 1 – Thi công xây dựng khu công viên Nguyễn Văn Cừ tại thành phố Bắc Ninh là gói thầu được thực hiện hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh hay theo đơn giá cố định (văn bản số 1697/UBND-XDCB quy định gói thầu này thực hiện hình thức giá hợp đồng theo đơn giá). Trong trường hợp là hợp đồng có giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, mà trong hợp đồng đã ký chưa thỏa thuận cụ thể về các trường hợp được điều chỉnh, nội dung, phương pháp, phạm vi điều chỉnh; thì các bên thỏa thuận bổ sung làm cơ sở quản lý, thực hiện hợp đồng và điều chỉnh giá. Việc thỏa thuận bổ sung hợp đồng phải được thực hiện trên nguyên tắc không trái với hợp đồng gốc, bảo đảm sự công bằng về quyền lợi của các bên có liên quan và phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3241/BXD-KTXD ngày 12/12/2014 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.489

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74