Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 314/CP-CN ngày 04/03/2004 của Chính phủ về việc dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Huế

Số hiệu: 314/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 314/CP-CN
V/v Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Huế

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (công văn số 2960/UB-XD ngày 15 tháng 12 năm 2003), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 745 BKH/TĐ&GSĐT ngày 12 tháng 2 năm 2004) và Bộ Xây dựng (công văn số 2191 BXD-HTĐT ngày 25 tháng 12 năm 2003) về Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đình chỉ Dự án Hệ thống thoát nước thải và xử lý rác thải thành phố Huế.

- Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Chủ đầu tư và các Ban ngành, đơn vị liên quan, kiểm điểm rõ trách nhiệm các bên liên quan trong việc tính toán đầu tư không đồng bộ, thi công chậm, phát sinh nhiều làm tăng tổng mức đầu tư và không triển khai được Dự án.

- Đồng ý Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm, chỉ đạo lập dự án đầu tư mới để hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Huế, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đáp ứng đúng mục tiêu đầu tư của Dự án./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 314/CP-CN ngày 04/03/2004 của Chính phủ về việc dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234