Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 311/BXD-KHCN về việc chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng Trung Quốc cho Dự án Nhà máy liên hợp gang thép Hà Tĩnh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 311/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 10/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 311/BXD-KHCN
V/v: Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng Trung Quốc cho Dự án Nhà máy liên hợp gang thép Hà Tĩnh.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần gang thép Hà Tĩnh.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 611/2009/TT-GTHT ngày 01/7/2009 của Công ty Cổ phần gang thép Hà Tĩnh về việc xin áp dụng tiêu chuẩn thiết kế xây dựng của Trung Quốc cho Dự án Nhà máy liên hợp gang thép Hà Tĩnh, kèm theo bản sao các tiêu chuẩn Trung Quốc được sử dụng cho dự án trên.

Căn cứ các quy định tại "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Chấp thuận áp dụng các tiêu chuẩn Trung Quốc (Tiêu chuẩn GBJ 10-89, GBJ17-88, GB50052-95, GB50309-92) trong Danh mục do chủ đầu tư áp dụng cho Dự án Nhà máy liên hợp gang thép Hà Tĩnh.

- Khi áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho dự án phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Việc áp dụng các tiêu chuẩn nêu trên phải đảm bảo tính đồng bộ từ khâu thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình, các số liệu về điều kiện tự nhiên phục vụ cho tính toán thiết kế phải được lấy theo các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Bộ Xây dựng thông báo để Công ty Cổ phần gang thép Hà Tĩnh nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hoà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 311/BXD-KHCN về việc chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng Trung Quốc cho Dự án Nhà máy liên hợp gang thép Hà Tĩnh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.234

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227