Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 310/UBND-VP4 năm 2013 triển khai kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông sau khi kiểm tra hiện trường các gói thầu xây lắp CP1A và CP1B, thuộc dự án “Nâng cao an toàn các cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 310/UBND-VP4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Văn Điến
Ngày ban hành: 01/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/UBND-VP4
V/v triển khai kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông sau khi kiểm tra hiện trường các gói thầu xây lắp CP1A và CP1B, thuộc dự án “Nâng cao an toàn các cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh

Ninh Bình, ngày 01 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: UBND thành phố Ninh Bình.

Thực hiện Thông báo số 390/TB-BGTVT ngày 21/6/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông sau khi kiểm tra hiện trường các gói thầu xây lắp CP1A và CP1B, thuộc dự án “Nâng cao an toàn các cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh”, UBND tỉnh giao UBND thành phố Ninh Bình:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ điều kiện thực tế và diện tích nhà các căn hộ dân còn lại sau khi thu hồi theo thiết kế đoạn đường Ngô Gia Tự mới để lập và phê duyệt phương án GPMB di dời các hộ dân ở khu vực này bảo đảm an toàn và điều kiện sống bình thường cho người dân và quy định của Nhà nước trong công tác GPMB.

2. Phối hợp với Chủ đầu tư xem xét điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật hệ thống thoát nước trong ga Ninh Bình nhằm đảm bảo khớp nối với hệ thống thoát nước của thành phố Ninh Bình và thoát nước cho khu vực xung quanh ga bị ảnh hưởng bởi việc san lấp các hồ ao tự nhiên của dự án.

(Gửi kèm theo bản chụp Thông báo số 390/TB-BGTVT ngày 21/6/2013 của Bộ Giao thông vận tải)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Lưu VT- 2183, VP4, 3, TTTH;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 310/UBND-VP4 năm 2013 triển khai kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông sau khi kiểm tra hiện trường các gói thầu xây lắp CP1A và CP1B, thuộc dự án “Nâng cao an toàn các cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.168

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242