Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 31/BXD-KTTC về việc hướng dẫn triển khai một số công việc khi thực hiện hợp đồng chìa khoá trao tay Dự án Xây dựng đường nối cầu Thủ Thiêm và đại lộ Đông Tây (giai đoạn I) do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 31/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Thị Hoà
Ngày ban hành: 06/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 31/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn triển khai một số công việc khi thực hiện hợp đồng chìa khoá trao tay.

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Khu quản lý Giao thông đô thị số 2
- Tổng công ty Xây dựng số 1

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 530/KQL-QLDA1 ngày 13/12/2007 và văn bản số 1834/TCT-QLDA2 ngày 18/12/2007 của Tổng công ty Xây dựng số 1 về hướng dẫn triển khai một số công việc khi thực hiện hợp đồng chìa khoá trao tay Dự án Xây dựng đường nối cầu Thủ Thiêm và đại lộ Đông Tây (giai đoạn I). Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định của Luật Xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng thì chủ đầu tư tổ chức việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán... đối với những công trình xây dựng phải lập dự án.

Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có hệ thống quản lý chất lượng để thực hiện nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo qui định. Công việc giám sát thi công của nhà thầu thuộc nội dung công việc quản lý chất lượng thi công của nhà thầu.

Đối với trường hợp thực hiện hình thức tổng thầu chìa khoá trao tay, chủ đầu tư phê duyệt tiến độ thi công và thời điểm nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; Trước khi nghiệm thu hoàn thành công trình, chủ đầu tư tiếp nhận tài liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng nếu thấy cần thiết làm căn cứ để nghiệm thu. Chủ đầu tư giám sát việc thực hiện hợp đồng. Nhà thầu tổng thầu chìa khoá trao tay được hưởng chi phí quản lý của tổng thầu với mức chi phí phù hợp với nội dung, khối lượng công việc do tổng thầu thực hiện và do hai bên thoả thuận.

Khu quản lý Giao thông đô thị số 2 và Tổng công ty Xây dựng số 1 căn cứ hướng dẫn nêu trên để tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP, VKT, KTTC, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 31/BXD-KTTC về việc hướng dẫn triển khai một số công việc khi thực hiện hợp đồng chìa khoá trao tay Dự án Xây dựng đường nối cầu Thủ Thiêm và đại lộ Đông Tây (giai đoạn I) do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.287
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108