Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3058/BXD-KTXD năm 2018 vướng mắc về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 3058/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 06/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3058/BXD-KTXD
V/v trả lời ông Bùi Minh Nhật, Phòng Tài chính Kế hoạch, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Bùi Minh Nhật - Phòng Tài chính Kế hoạch, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 11029/VPCP-ĐMDN ngày 14/11/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển ý kiến của ông Bùi Minh Nhật - Phòng Tài chính Kế hoạch, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum gửi qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ của đề nghị hướng dẫn về việc điều chỉnh giá hợp đng xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải thực hiện theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết, phù hợp với quy định của pháp luật liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Đối với hợp đồng xây dựng theo hình thức hợp đồng trọn gói, việc điều chỉnh giá hợp đồng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng năm 2014, đảm bảo nguyên tắc điều chỉnh theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đng xây dựng.

Ông Bùi Minh Nhật căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để công khai trên
Cổng TTĐT Chính phủ);
- Lưu: VT, KTXD (DH01).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3058/BXD-KTXD năm 2018 vướng mắc về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


89
DMCA.com Protection Status

IP: 54.196.208.187