Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3045/BYT-MT năm 2017 thực hiện nội dung cải thiện điều kiện vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 3045/BYT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 05/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3045/BYT-MT
V/v thực hiện nội dung cải thiện điều kiện vệ sinh thuộc Chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình NTM) và Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Bộ TCQG NTM).

Các văn bản này đã bổ sung nội dung “Cải thiện điều kiện vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, trạm y tế, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh” vào thành phần 8 “Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường các làng nghề” của Chương trình NTM và đưa chỉ tiêu “Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh” vào tiêu chí số 17 về môi trường trong Bộ TCQG NTM. Chương trình NTM cũng đặt mục tiêu đến năm 2020 đạt 75% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh được sử dụng và bảo quản tốt.

Để đảm bảo thực hiện và đạt được các chỉ tiêu và mục tiêu nêu trên, Bộ Y tế kính đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai một số nội dung như sau:

1. Rà soát, bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung về cải thiện điều kiện vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, trạm y tế, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh (sau đây gọi tt là cải thiện điều kiện vệ sinh) vào kế hoạch thực hiện Chương trình NTM của tỉnh hàng năm.

2. Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện xây dựng và bảo quản tốt công trình vệ sinh trạm y tế xã, tổ chức truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân có lợi cho sức khỏe (như rửa tay với xà phòng, ăn chín, uống chín...), tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hộ gia đình hợp vệ sinh.

3. Bố trí đủ kinh phí hàng năm để đảm bảo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu về cải thiện điều kiện vệ sinh của chương trình.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, thi đua và khen thưởng việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên tại địa phương và báo cáo việc thực hiện về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) vào tháng 12 hàng năm.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- TT. Phạm Lê Tuấn (để phối hợp);
- Bộ XD, Bộ NNPTNT (để phối hợp);
- Viện SKNN&MT, YTCC TP HCM, Pasteur Nha Trang, VSDT Tây Nguyên (đ hướng dẫn thực hiện);
- Sở Y tế, TTYTDP/TTKSBT các tỉnh, tp (để thực hiện);
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3045/BYT-MT năm 2017 thực hiện nội dung cải thiện điều kiện vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


457

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184