Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3039/BNN-KHCN năm 2013 làm rõ chỉ tiêu thiết kế cống Cầu Xe thuộc Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3039/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Vũ Thanh
Ngày ban hành: 03/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3039/BNN-KHCN
V/v làm rõ một số chỉ tiêu thiết kế cống Cầu Xe thuộc Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Tổng cục Thủy lợi.
Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 101/CV-BNN-KT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải về chỉ tiêu thiết kế cống Cầu Xe - Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Các nội dung đề nghị Bộ xem xét có liên quan đến phạm vi quản lý của Tổng cục Thủy lợi (Vụ Quản lý xây dựng cơ bản) và Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan làm rõ một số nội dung sau:

- Sự phù hợp của các chỉ tiêu thiết kế so với quy hoạch ngành (thủy lợi, giao thông, xây dựng,…) và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

- Sự đảm bảo an toàn của giải pháp nối tiếp tiêu năng với điều kiện làm việc của công trình;

- Thống nhất cao độ đáy cống thiết kế và sự phù hợp với hệ cao, độ chuẩn quốc gia.

Đề nghị các đơn vị trả lời bằng văn bản gửi về Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, fax: 04 38433637) trước ngày 10 tháng 7 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Lưu: KHCN, VT (6)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3039/BNN-KHCN năm 2013 làm rõ chỉ tiêu thiết kế cống Cầu Xe thuộc Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.340

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242