Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3023/BXD-KTXD năm 2018 đề nghị hướng dẫn về áp dụng định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 3023/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 29/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3023/BXD-KTXD
V/v trả lời vướng mắc của Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý đường bộ 1 Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: CTCP Xây dựng và quản lý đường bộ 1 Lai Châu

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 10664/VPCP-ĐMDN ngày 02/11/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển ý kiến của Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý đường bộ 1 Lai Châu - tỉnh Lai Châu qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Phiếu chuyển số 1684/PC-VPCP ngày 06/11/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản số 161/CV-CTI ngày 16/10/2018 của Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý đường bộ 1 Lai Châu của đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng định mức xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc áp dụng định mức để xác định chi phí đầu tư xây dựng cần đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ trên cơ sở phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công. Trường hợp định mức áp dụng không phù hợp thì tổ chức lập định mức mới theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Việc thanh quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý đường bộ 1 Lai Châu - tỉnh Lai Châu căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để công khai trên
Cổng TTĐT Chính phủ);
- Lưu: VT, KTXD (DH01).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3023/BXD-KTXD năm 2018 đề nghị hướng dẫn về áp dụng định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


94
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55