Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3002/BNN-KHCN năm 2013 áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong xây dựng Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3002/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Vũ Thanh
Ngày ban hành: 02/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3002/BNN-KHCN
V/v: áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong xây dựng Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa

Phúc đáp Công văn số 558/UBND-TH ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa về việc áp dụng bộ tiêu chuẩn của Hàn Quốc ISBN-89-8225-097-2 cho Dự án kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn quan thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Công nghệ thảm vữa xi măng túi khuôn đã được Hội đồng thẩm định công nghệ họp, đánh giá; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm tra (văn bản số 1923/BKHCN-ĐTG ngày 27/6/2013). Công nghệ được đánh giá là tiên tiến hiện nay, đã được áp dụng trên thế giới và có khả năng áp dụng tại Việt Nam để thay thế cho công nghệ kết cấu bê tông mảng mền. Tuy nhiên, trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng công trình thủy lợi hiện nay do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chưa có tiêu chuẩn và định mức để áp dụng. Để có căn cứ áp dụng ngay phục vụ xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa trình Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Người quyết định đầu tư) xem xét, chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn của Hàn Quốc ISBN-89-8225-097-2 để áp dụng cho Dự án kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai theo quy định tại Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2009. Việc xem xét áp dụng tiêu chuẩn phải đảm bảo:

- Phù hợp, với các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

- Đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Tổng cục Thủy lợi (để biết);
- UBND tỉnh Gia Lai (để biết);
- Lưu: VT; KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3002/BNN-KHCN năm 2013 áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong xây dựng Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.867

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39