Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 30/BXD-KTTC về việc điều chỉnh hợp giá hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 30/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Thị Hoà
Ngày ban hành: 06/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 30/BXD-KTTC
V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty CP Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận.

Trả lời văn bản số 17/CTCPBT ngày 16/01/2008 của Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận đề nghị hướng dẫn điều chỉnh hợp giá hợp đồng thi công xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình khi Nhà nước thay đổi tiền lương tối thiểu. Theo hướng dẫn của Thông tư các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang có khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2006 được áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư này; Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các Bên. Vì vậy, đối với các hợp đồng điều chỉnh giá thì Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận cùng với chủ đầu tư căn cứ vào các điều khoản của hợp đồng đã ký để xác định phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp.

Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận căn cứ vào nội dung hợp đồng xây dựng đã ký kết để đề nghị Chủ đầu tư điều chỉnh bổ sung giá hợp đồng theo đúng qui định của hợp đồng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTXD, Vụ KTTC. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 30/BXD-KTTC về việc điều chỉnh hợp giá hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.067
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215