Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 30/BXD-KTQH về việc lựa chọn phương án kiến trúc xây dựng Cổng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 30/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Mỹ Linh
Ngày ban hành: 25/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 30/BXD-KTQH
V/v: Lựa chọn phương án kiến trúc xây dựng Cổng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 99/UBND-KTN ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc : Lựa chọn phương án kiến trúc xây dựng Cổng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn do Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và nông thôn ( Bộ Xây dựng) lập. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Ngày 20 tháng 03 năm 2009 Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộp họp xem xét phương án thiết kế công trình nêu trên với sự tham gia của Vụ Kiến trúc quy hoạch xây dựng, Cục hạ tầng kỹ thuật và Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và nông thôn (Bộ Xây dựng) do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính chủ trì. Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị liên quan Thứ trưởng Trần Ngọc Chính kết luận như sau :

- Cửa khẩu Hữu Nghị có một vị trí quan trọng trên khu vực biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cổng cửa khẩu là một biểu tượng về văn hoá, chính trị, tình đoàn kết, hữu nghị, đồng thời thể hiện nét độc đáo về nền văn hoá - kiến trúc của mỗi nước. Do đó về phương án thiết kế Cổng cửa khẩu, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở các phương án đã được xem xét , trong đó lưu ý phương án được đồng thuận cao để chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế điều chỉnh Cổng cửa khẩu đảm bảo tính hiện đại, thẩm mỹ cao, và biểu hiện được nét văn hoá mang bản sắc dân tộc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

- Về Quy hoạch cảnh quan : Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng sơn đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Hữu Nghị, nhưng với tình hình thời điểm hiện tại thì không phù hợp, do Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đang được lập quy hoạch chung nên đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo đơn vị tư vấn điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Hữu Nghị sao cho phù hợp với Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, cũng như đáp ứng yêu cầu và tình hình mới trong quan hệ của hai nước.

- Về việc lựa chọn địa điểm đặt Cổng cửa khẩu phải được nghiên cứu kỹ để có được một vị trí tối ưu nhất phù hợp với quy hoạch tổng thể.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xem xét và quyết định./.  

 

 

Nơi nhận :
 - Như trên;
 - Bộ trưởng ( để b/c);
 - UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Viện KTQHĐTNT, Cục HTKT;
 - Lưu VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH
Phan Mỹ Linh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 30/BXD-KTQH về việc lựa chọn phương án kiến trúc xây dựng Cổng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


998
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224