Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2950/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 14/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2950 /BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn do kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng EPC.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV phân đạm và hóa chất Hà Bắc

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1453/ĐHB-QLDA ngày 25/9/2014 của Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc đề nghị hướng dẫn xử lý tình huống trong quá trình quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

Theo nội dung văn bản số 1453/ĐHB-QLDA, hợp đồng tư vấn “Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; quản lý mua sắm; giám sát thi công xây dựng và lắp đặt gói thầu EPC” được thực hiện theo hình thức trọn gói; với thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 37 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực; trong hồ sơ dự thầu phần đề xuất tài chính (là một bộ phận của hợp đồng) có ghi cụ thể: “Trong trường hợp có sự trì hoãn trong khoảng thời gian kế hoạch 42 tháng của dự án (kể từ ngày có hiệu lực) vì lỗi của nhà thầu EPC thì tổng chi phí được đưa tăng lên tương ứng.”

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng mà giá hợp đồng không thay đổi trong phạm vi công việc và các thỏa thuận đã được các bên thống nhất trong hợp đồng.

Như vậy, khi tiến độ thực hiện hợp đồng EPC bị kéo dài do lỗi của nhà thầu EPC, chậm bàn giao mặt bằng và do các nguyên nhân bất khả kháng, không do lỗi của nhà thầu tư vấn, thì việc nhà thầu tư vấn đề nghị bổ sung chi phí cho thời gian kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn là phù hợp. Chi phí cho thời gian bị kéo dài tiến độ được tính toán trên cơ sở hồ sơ hợp đồng, nội dung công việc còn lại cần thực hiện trong thời gian bị kéo dài.

Bộ Xây dựng lưu ý: việc điều chỉnh tiến độ của hợp đồng EPC phải thực hiện theo các quy định của pháp luật. Các bên phải làm rõ trách nhiệm của mỗi bên và chi phí bồi thường thiệt hại trong việc kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng EPC.

Văn bản này thay thế cho các văn bản: số 1349/BXD-KTXD ngày 18/6/2014 và số 272/BXD-004BTXD ngày 26/11/2013 của Bộ Xây dựng. Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc căn cứ ý kiến trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2950/BXD-KTXD ngày 14/11/2014 điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn do kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.290

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!