Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 29/BXD-KTXD về việc áp dụng Thông tư số 03/2008/TT-BXD đối với hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 29/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 16/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 29/BXD–KTXD
V/v: Áp dụng Thông tư số 03/2008/TT-BXD đối với hợp đồng EPC

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

Trả lời Văn bản số 355/CV-TCT-KHĐT ngày 03/02/2009 của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn về điều chỉnh giá hợp đồng EPC theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng, về việc này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước về tiền lương mới đối với người lao động, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình cho những khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2008; Việc điều chỉnh giá hợp đồng (bao gồm cả hợp đồng EPC) thực hiện theo nội dung hợp đồng được ký kết giữa các bên; Trường hợp giá gói thầu EPC chưa có dự toán được duyệt thì các bên phải tiến hành phân định cơ cấu dự toán chi phí để làm cơ sở thực hiện điều chỉnh giá;

2. Việc điều chỉnh dự toán chi phí do chủ đầu tư tổ chức thực hiện, trường hợp công trình sử dụng vốn Nhà nước nếu dự toán điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định;

3. Trường hợp trong nội dung hợp đồng các bên đã ký kết có sự thoả thuận được điều chỉnh giá khi nhà nước thay đổi chế độ chính sách thì khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2008 được điều chỉnh theo quy định của Thông tư số 03/2008/TT-BXD ; Trường hợp trong nội dung hợp đồng các bên đã ký kết không có sự thoả thuận về được điều chỉnh giá khi nhà nước thay đổi chế độ chính sách thì các bên có thể thương thảo bổ sung giá hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định;

Căn cứ ý kiến nêu trên, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 29/BXD-KTXD về việc áp dụng Thông tư số 03/2008/TT-BXD đối với hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.274

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144