Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 08/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/BXD-KTQH
V/v đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc Bộ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình.

 

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công (tại Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 10/7/2008 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc Bộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050); căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành đồng thời để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc Bộ trong tình hình mới; Bộ Xây dựng dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc Bộ vào khoảng cuối tháng 02/2013.

Để chuẩn bị và đảm bảo hiệu quả của Hội nghị, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nằm trong Vùng báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện theo quy hoạch giai đoạn từ khi được phê duyệt đến nay và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31/01/2013.

Báo cáo đề nghị tập trung vào các nội dung sau:

- Tình hình lập, thực hiện các Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, Quy hoạch đô thị và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

- Tình hình lập quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế;

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc Bộ;

- Những kiến nghị nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc Bộ đạt hiệu quả.

Rất mong sự phối hợp của các địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Sở Xây dựng 05 tỉnh, thành phố vùng DHBB;
- Lưu VT, Vụ KTQH (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 29/BXD-KTQH ngày 08/01/2013 đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc Bộ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.718

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167