Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 2890/BXD-KTXD Hợp đồng tư vấn kiểm tra chất lượng thiết bị kiểm định chất lượng 2015

Số hiệu: 2890/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 09/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2890 /BXD-KTXD
V/v Hợp đồng tư vấn kiểm tra chất lượng thiết bị, kiểm định chất lượng và cấp chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình do kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng EPC.

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

Ban QLDA cải tạo – mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc – Công ty TNHH MTV phân đạm và hóa chất Hà Bắc

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 118/QLDA-KTKH ngày 10/9/2015 của Ban QLDA cải tạo – mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc – Công ty TNHH MTV phân đạm và hóa chất Hà Bắc đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn kiểm tra chất lượng thiết bị, kiểm định chất lượng và cấp chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình do kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng EPC. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Theo nội dung văn bản số 118/QLDA-KTKH, hợp đồng tư vấn số 288/ĐHB-VINACONTROL-CONINCO-SGS: “Kiểm tra chất lượng thiết bị, kiểm định chất lượng và cấp chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình” được thực hiện theo hình thức trọn gói; với thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 36 tháng theo tiến độ thực hiện gói thầu EPC Dự án cải tạo – mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc và tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi nhà thầu hoàn thành việc kiểm tra chất lượng thiết bị, kiểm định chất lượng và cấp chứng nhận về sự phù hợp chất lượng công trình; trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận “Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần phải sửa đổi, bổ sung các điều khoản của hợp đồng thì trong khoảng thời gian 07 ngày kể từ khi nhận được sửa đổi, bổ sung hợp đồng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu tư vấn, bên nhận yêu cầu có trách nhiệm xem xét và đưa ra các yêu cầu cụ thể cho việc sửa đổi, bổ sung này làm cơ sở để hai bên thương thảo và ký kết phụ lục hợp đồng. Việc sửa đổi, bổ sung như trên có thể làm tăng hoặc giảm giá hợp đồng cũng như thời gian thực hiện hợp đồng, vì thế những nội dung tương ứng của hợp đồng cần thay đổi cho phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải phù hợp với hình thức hợp đồng.”

Quá trình thực hiện dự án, do thời gian thực hiện hợp đồng EPC kéo dài hơn so với hợp đồng đã ký, do vậy các bên đã phải ký phụ lục hợp đồng kéo dài hợp đồng tư vấn số 288/ĐHB-VINACONTROL-CONINCO-SGS với phạm vi công việc của tư vấn không thay đổi.

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng mà giá hợp đồng không thay đổi trong phạm vi công việc và các thỏa thuận đã được các bên thống nhất trong hợp đồng.

Như vậy, khi tiến độ thực hiện hợp đồng EPC bị kéo dài không do lỗi của nhà thầu tư vấn, thì nhà thầu tư vấn sẽ được tính thêm chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. Chi phí cho thời gian bị kéo dài tiến độ được tính toán trên cơ sở hồ sơ hợp đồng (hợp đồng, các phụ lục hợp đồng và các tài liệu khác cấu thành hợp đồng), nội dung công việc còn lại cần thực hiện trong thời gian bị kéo dài.

Bộ Xây dựng lưu ý: việc điều chỉnh tiến độ của hợp đồng EPC phải thực hiện theo các quy định của pháp luật. Các bên phải làm rõ trách nhiệm của mỗi bên và chi phí bồi thường thiệt hại trong việc kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng EPC.

Ban QLDA cải tạo – mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc – Công ty TNHH MTV phân đạm và hóa chất Hà Bắc căn cứ ý kiến trên để thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2890/BXD-KTXD ngày 09/12/2015 về Hợp đồng tư vấn kiểm tra chất lượng thiết bị, kiểm định chất lượng và cấp chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình do kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.698

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!