Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2803/VPCP-KTN năm 2015 về tình hình nâng loại đô thị theo Chương trình Phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2803/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 2803/VPCP-KTN
V/v tình hình nâng loại đô thị theo Chương trình Phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Báo cáo số 19/BC-BXD ngày 09 tháng 4 năm 2015) về việc tình hình nâng loại đô thị theo Chương trình Phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý Báo cáo tình hình nâng loại đô thị theo Chương trình Phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 và các đề nghị của Bộ Xây dựng tại Báo cáo nêu trên.

- Bộ Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020, đáp ứng tình hình phát triển của các đô thị trên toàn quốc.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Ban Chỉ đạo Chương trình PTĐT quốc gia;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, V.III, HC;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2803/VPCP-KTN năm 2015 về tình hình nâng loại đô thị theo Chương trình Phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.949

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123