Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2705/UBND-XD công bố các khu vực, vị trí được phép cải tạo, chỉnh trang hoặc xây dựng tạm trên địa bàn Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 2705/UBND-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 24/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2705/UBND-XD
V/v công bố các khu vực, vị trí được phép cải tạo, chỉnh trang hoặc xây dựng tạm trên địa bàn Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Huế, ngày 24 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

UBND tỉnh nhận được Công văn số 188/KKT-XD ngày 06/5/2010 của Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô về việc công bố các khu vực, vị trí được phép cải tạo, chỉnh trang hoặc xây dựng tạm trên địa bàn Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; sau khi nghe Ban báo cáo cụ thể các nội dung và ý kiến của các ngành, địa phương liên quan, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý công bố các khu vực, vị trí được phép cải tạo, chỉnh trang hoặc xây dựng tạm trên địa bàn Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô theo nội dung đề nghị của Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tại Công văn nêu trên.

Giao Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tổ chức việc công bố theo đúng quy định.

2. Quá trình thực hiện, Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô phối hợp với UBND huyện Phú Lộc để tổ chức thực hiện việc cấp phép tạm và quản lý xây dựng theo quy hoạch; nghiên cứu cụ thể các nội dung, quy mô cấp phép xây dựng tạm để sớm công bố cho người dân biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: VHTT&DL, XD, TN&MT, NN&PTNT;
- UBND thị trấn Phú Lộc;
- VP: CVP, PCVP M.H.Tuân;
- Lưu: VT, XD(2)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2705/UBND-XD công bố các khu vực, vị trí được phép cải tạo, chỉnh trang hoặc xây dựng tạm trên địa bàn Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.053
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234