Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2688/BXD-KTTC về việc công bố hay ban hành các bộ Đơn giá dịch vụ công ích do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2688/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 19/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******
.

Số : 2688/BXD-KTTC
V/v: Công bố hay ban hành các bộ Đơn giá dịch vụ công ích

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi : Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

Trả lời Văn bản số 679/SXD ngày 30/11/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang đề nghị hướng dẫn công bố hay ban hành các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Ngày 13/8/2007, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1738/BXD-VP về việc đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá việc thực hiện các qui định tại Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 1/11/2005 của Bộ Xây dựng (Thông tư số 17/2005/TT-BXD); đồng thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất các nội dung cần sửa đổi cho phù hợp với quá trình đổi mới kinh tế và hoà nhập nền kinh tế thị trường. Vì vậy, những vấn đề Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang hỏi, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung khi soạn thảo Thông tư thay thế Thông tư số 17/2005/TT-BXD cho phù hợp với tình hình mới.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang khẩn trương gửi các ý kiến đề xuất về Bộ Xây dựng (Vụ Kinh tế Tài chính) theo địa chỉ 37 Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTTC(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2688/BXD-KTTC về việc công bố hay ban hành các bộ Đơn giá dịch vụ công ích do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.211
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74