Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2678/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn trong quản lý hoạt động xây dựng và chất lượng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2678/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 22/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2678 /BXD-HĐXD
V/v hướng dn trong qun lý hot động xây dng cht lượng công trình.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh TVinh.

Bộ Xây dng nhận được công văn s 564/SXD-HĐXD ngày 12/9/2014 ca Sở Xây dựng tnh T Vinh v vic ng dẫn xlý các vưng mắc trong quản lý hoạt đng xây dng và cht lưng công trình. Sau khi xem xét, B Xây dựng ý kiến như sau:

Theo quy định ti Khoản 2 Điều 22 Ngh định s 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 ca Chính ph v quản lý cht lưng công trình xây dng và tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư s 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 ca Bộ Xây dựng v việc quy đnh thẩm tra, thẩm đnh và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, công trình Trung tâm Hội ngh tnh T Vinh là công trình cấp I, khi có thay đi v thiết kế kết cu phần mái làm nh hưng đến kết cu chu lc thì chủ đu tư phải gi h sơ thiết kế điều chnh đến B Xây dng đ thẩm tra ni dung thay đi.

Theo đề ngh ca chđầu tư, Bộ Xây dng đng ý về nguyên tc giao cho đơn v tư vấn thẩm tra đã thẩm tra h sơ thiết kế k thuật đưc tiếp tc thẩm tra phần kết cấu điều chỉnh. Ch đu có trách nhiệm kiểm tra năng lc ca đơn vị tư vấn thẩm tra, đơn v tư vn thiết kế điều chnh và đơn v tư vn thẩm tra phi được công b thông tin năng lc hot động xây dng theo quy định ti Điều 8 Ngh đnh s 15/2013/NĐ-CP. Ni dung thẩm tra theo quy đnh ti Khoản 2 Điều 4 Thông tư s 13/2013/TT-BXD. Sau khi có kết quthm tra, ch đu tư tổng hp, gi báo o kết qu thẩm tra đến B Xây dng (Cc Qun lý hoạt động xây dng) 01 bản đ x lý theo quy định. Việc tranh chp trong h sơ thiết kế gii quyết trên snội dung hp đng đã ký kết gia các bên.

Trên đây là ý kiến ca Bộ Xây dng, đ ngh Sở Xây dng tỉnh T Vinh nghiên cu và thc hin./.

 

 

Nơi nhn:
- Ntrên;
- Thứ trưng Quang Hùng;
- Lưu: VT, , XD(NMH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phm Khánh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2678/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn trong quản lý hoạt động xây dựng và chất lượng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.496

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113