Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2633/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn đối tượng được bố trí vào cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ giai đoạn 2 bắt buộc tháo dỡ hiện trạng nhà cũ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2633/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 20/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2633 /BXD-QLN
V/v hướng dẫn đối tượng được bố trí vào cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ giai đoạn 2 bắt buộc tháo dỡ hiện trạng nhà cũ

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

B Xây dng nhn đưc công văn s 2249/SXD-QLN&CS ngày 22/9/2014 ca S Xây dng thành ph Cần Thơ kiến ngh B Xây dng hưng dn c th vtrường hợp “các h dân thuộc Cơng tnh xây dựng cm, tuyến dân cư và nhà vùng ngập lũ đng bằng sông Cu Long đã nhn nn nhưng kng to d hin trạng nhà cũ thì có quy định bt buc các h n phải bàn giao mt bằng hin trạng nhà cũ cho địa pơng quản lý kng”.

Bộ Xây dựng xin đưc trả lời như sau:

Ngày 05/12/2001, Th tưng Chính ph ban hành Quyết định 1548/QĐ-TTg v việc đu tư tôn nn vưt lũ đ xây dng các cm, tuyến dân ng ngp sâu đồng bng sông Cu Long năm 2002; ngày 26/8/2008, Thtưng Chính ph ban hành Quyết định s 1151/-TTg v phê duyệt b sung các D án đu tư (giai đon 2) thuc Chương trình xây dng cm, tuyến dân cư và nhà vùng ngp lũ đng bng ng Cu Long vi mc đích là đáp ng nhu cầu di dời, n định đời sống cho s h dân trong c khu vc st l nguy him và từng bưc tiến tới phát triển bn vng.

Các Quyết định trên kng quy đnh việc các h dân thuc Cơng trình xây dng cm, tuyến dân và nhà vùng ngp lũ đng bng sông Cu Long đã nhn nền vào tại cm, tuyến dân phi tháo d hin trng nhà cũ, bàn giao mặt bằng hin trng nhà cũ cho đa pơng quản lý.

Tuy nhiên, đ đảm bảo an toàn v ngưi và tài sn, đ ngh địa phương vn động các h dân kng s dụng những ni nhà ng ngp lũ và d sạt lđ khi mùa nước lũ đến; trưng hp ngôi nhà cũ ca h dân vùng ngập lũ, sạt l được xác định là nguy hiểm theo đánh giá ca các quan chuyên môn tại đa phương thì tiến hành di dời theo quy đnh ca chính quyền đa phương./.

 


Nơi nhn:
- Ntrên;
- BT Trnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu: VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trn Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2633/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn đối tượng được bố trí vào cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ giai đoạn 2 bắt buộc tháo dỡ hiện trạng nhà cũ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.924

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161