Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2631/BXD-KTXD năm 2014 áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2631/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 20/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2631 /BXD-KTXD
V/v áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi : Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hồng Đức Đăk Lăk

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 01/TH-Cty ngày 18/9/2014 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hồng Đức Đăk Lăk về việc áp dụng Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc áp dụng định mức đào nền đường Mã hiệu AB.31143 trong tập định mức của Bộ Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 về Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng áp dụng cho công tác đào mặt bằng công trình là không phù hợp.

2. Trường hợp áp dụng định mức công tác đào mặt bằng công trình như nêu tại văn bản số 01/TH-Cty ngày 18/9/2014 không phù hợp thì Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hồng Đức Đăk Lăk căn cứ công nghệ và biện pháp, điều kiện thi công thực tế áp dụng cho công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT- BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để xây dựng định mức áp dụng cho việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của công trình.

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hồng Đức Đăk Lăk căn cứ ý kiến trên để thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2631/BXD-KTXD năm 2014 áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172