Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 26/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 09/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn cấp GPXD
đối với dự án BBC.

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn

Ngày 27/9/2006 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 990/CV-SPT ngày 05/9/2006 của Công ty Cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn xin ý kiến về quản lý xây dựng đối với dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án hợp tác kinh doanh để thực hiện việc xây dựng, khai thác, phát triển mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động tế bào, vô tuyến cố định và các dịch vụ giá trị gia tăng bằng công nghệ CDMA đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đầu tư số 2223/GP ngày 12/9/2001 là thời điểm trước khi ban hành Luật Xây dựng và Luật Đầu tư, nên việc thẩm định thiết kế kỹ thuật được thực hiện theo quy định của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 16/2000/TT-BXD ngày 11/12/2000 của Bộ Xây dựng. Sau khi thiết kế kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, chủ đầu tư gửi kết quả thẩm định tới cơ quan quản lý xây dựng địa phương đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương nơi xây dựng công trình biết và được tiến hành xây dựng công trình mà không phải xin giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, do dự án này bao gồm nhiều công trình được xây dựng ở các tỉnh, thành phố trên toàn lãnh thổ Việt Nam, nên nội dung của Quyết định số 1113/QĐ-BXD ngày 08/8/2006 của Bộ Xây dựng về việc thẩm định thiết kế kỹ thuật các trạm truyền phát sóng điện thoại di động (BTS) chưa thể xác định cụ thể địa điểm xây dựng của từng công trình. Do vậy, tại Điều 2 của Quyết định số 1113/QĐ-BXD, Bộ Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế phải thực hiện tiếp một số nội dung, trong đó có thủ tục thoả thuận địa điểm đặt trạm với địa phương, thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, khảo sát, lựa chọn giải pháp thiết kế thích hợp, …

Với những lý do và các yêu cầu nêu trên, Công ty phải gửi quyết định thẩm định thiết kế kỹ thuật của Bộ Xây dựng tới Sở Xây dựng đồng thời báo cáo với địa phương nơi xây dựng công trình để được thoả thuận về địa điểm, thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có) theo quy định của pháp luật và thực hiện các nội dung khác tại Quyết định số 1113/QĐ-BXD ngày 08/8/2006 của Bộ Xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty nghiên cứu để thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ XL, PC (NLĐ - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ XÂY LẮP


 
 
Trần Ngọc Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 26/BXD-XL ngày 09/10/2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp GPXD đối với dự án BBC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.650

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!