Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2597/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2597/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 17/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2597/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng s 3.1 Hà Ni

Bộ Xây dng nhn được văn bn s20/2014/CT-KHTH ngày 18/9/2014 ca Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dng s 3.1 Hà Nội v việc hưng dn điu chỉnh giá hp đng xây dựng. Sau khi xem t, B Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điu chỉnh giá hp đồng thc hin theo ni dung hp đồng đã ký kết và phù hp vi quy định ca pháp lut ơng ứng vi tng thi k. Trong hp đồng xây dựng các bên phi tha thuận cth các trưng hp được điều chỉnh giá, trình t, phạm vi, phương pháp và căn cứ điu chnh giá hp đng. Theo quy định tại Nghđnh s48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 ca Cnh phvhp đồng trong hoạt động xây dựng, việc điu chnh giá hp đồng được quy định: Trường hp khi lượng công việc pt sinh ln hơn 20% khối lượng công việc tương ng ghi trong hp đồng hoc khối lưng phát sinh chưa có đơn giá trong hp đng thì các bên thống nhất xác đnh đơn giá mới theo nguyên tc thỏa thun trong hp đồng về đơn giá cho khi lượng công việc pt sinh”. C th với trưng hp nêu tại văn bn s 20/2014/CT-KHTH thc hin như sau:

1. Trưng hợp khi lưng công việc phát sinh tăng hơn 20% khối lưng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì theo quy định nêu trên, hai bên xác định đơn giá mới cho những khi lưng phát sinh (các khối lưng trên 120%) trên cơ schế đ chính ch hin hành và các tha thun trong hp đồng.

2. Khi điu chỉnh giá và hợp đồng xây dng (giá hợp đồng sau điu chỉnh) kng làm vượt tng mc đầu tư được phê duyệt thì ch đầu tư được quyền quyết định điu chnh, trưng hợp t tổng mc đu được phê duyệt thì phi báo cáo Người có thẩm quyền quyết đnh đầu tư cho phép.

Công ty CP Tư vấn đầu và xây dựng số 3.1 Hà Ni căn cứ hướng dn u trên t chức thc hiện vic qun lý đu xây dựng theo quy đnh./.

 

 

Nơi nhn:
- Ntrên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2597/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.930

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161