Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2593/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 34/2007/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2593/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 17/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2593/ BXD-QLN
V/v hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành ph H Chí Minh

Ngày 18/9/2014, Sở Xây dng Thành phHồ Chí Minh có văn bn s8013/SXD-PTN&TTBĐS đ ngh hưng dn mt s vưng mắc khi thc hin Nghquyết s 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 ca Cnh phvmt s gii pháp đ thc hiện vic cải to, xây dựng li các chung cũ b hư hng, xung cấp. Về vn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm c, khoản 5, Phần II, Nghquyết s34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 ca Cnh phvmt sgiải pháp đthc hin vic ci to, xây dựng lại các chung cư b hư hng, xuống cấp quy định: "Trưng hp ch shu căn h kng có nhu cu tái định cư ti ch sau khi d án hoàn thành thì đưc phép bán căn h ca mình cho ch đu tư theo giá tho thun trưc khi thực hin việc phá dỡ chung cư cũ;"

Căn h được phép bán cho ch đu tư khi ch s hu kng có nhu cu tái định được quy đnh nêu trên là căn h chung cũ ca h dân (ni dung này, Cc Quản lý nhà và th trưng bt động sn, Bộ Xây dng đã văn bn s86/QLN-PTN ngày 23/6/2014 g i Sở Xây dựng Thành ph H Chí Minh).

2. Ngh quyết s 34/2007/NQ-CP không quy định v thời gian tha thun vic bán căn h gia h dân vi ch đu tư. Hiện nay, các nội dung c th liên quan đến công tác cải to, xây dng lại nhà chung đang được xem xét sửa đi, b sung trong quá trình sửa đi Lut Nhà ở năm 2005.

3. Các trưng hp phải phá d nhà theo quy đnh tại Điều 83 ca Lut Nhà (gồm: Nhà b hỏng, xuống cp có nguy sp đ đã có kết luận ca cơ quan kiểm định; nhà thuc din phải gii ta đ thu hi đt theo quy định ca quan nhà nưc thẩm quyn; nhà chung cao tng hết niên hạn s dụng và nhà thuc din phi phá d theo quy đnh ca pháp luật v xây dựng) mà ch đầu tư và các h dân không tha thuận được phương án bi thưng, gii png mặt bng thì thc hin cưng chế theo quy đnh ti khoản 1 Điều 86 ca Luật Nhà ở.

Trên đây là ý kiến ca Bộ Xây dng v vic trin khai thc hin Nghquyết 34/2007/NQ-CP, đ ngh Sở Xây dng Thành ph H Chí Minh nghiên cu đ triển khai thc hin./.

 

 

Nơi nhn:
- Như trên;
- Bộ trưng Trịnh Đình Dũng (để B/C);
- UBND Tnh phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trn Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2593/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 34/2007/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.985

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253