Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2549/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2549/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 13/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2549/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng.

Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH xây dựng Thuận Kiều

Bộ Xây dựng nhận được các văn bản: số 106/VB-TK/2014 ngày 29/9/2014, số 107/VB-TK/2014 ngày 29/9/2014, số 108/VB-TK/2014 ngày 29/9/2014 của Công ty TNHH xây dựng Thuận Kiều về hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công trình xí nghiệp chế biến lương thực 1 theo các Hợp đồng: số 06/2012/HĐTC ngày 08/02/2012 (Hợp đồng theo đơn giá cố định), số 09/2012/HĐTC ngày 09/4/2012 (Hợp đồng theo đơn giá cố định):

a) Các bên trong hợp đồng căn cứ vào Khoản 4, Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng: “Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng”.

b) Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định hướng dẫn tại Điều 5, Chương II Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Căn cứ các Điều khoản đã ký trong hợp đồng số 06/2012/HĐTC, số 09/2012/HĐTC thì việc điều chỉnh hợp đồng theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010.

2. Công trình Kè - Đường và Khu dân cư dọc Sông Tiền thành phố Mỹ Tho theo các Hợp đồng: số 06/2011/HĐ-XD ngày 22/02/2011 (Hợp đồng theo đơn giá cố định), số 08/2011/HĐ-XD ngày 01/8/2011 (Hợp đồng theo đơn giá cố định):

Căn cứ các Điều khoản đã ký trong hợp đồng số 06/2011/HĐ-XD ngày 22/02/2011 và số 08/2011/HĐ-XD ngày 01/8/2011 thì việc điều chỉnh hợp đồng theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010; việc đề nghị Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn là Viện Kinh tế Xây dựng để xây dựng chỉ số giá áp dụng cho công trình làm căn cứ để các bên trong hợp đồng điều chỉnh hợp đồng phải phù hợp Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

3. Công trình thi công xây lắp bờ kênh 25 M theo Hợp đồng thi công xây dựng số 25/HĐXD-QLDA3.2012 ký ngày 08/5/2012 giữa BQLDA số 3 - Tổng Công ty lương thực miền Nam và Công ty TNHH xây dựng Thuận Kiều (Hợp đồng trọn gói):

a) Trường hợp tiến độ thi công công trình chậm do Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng thì Nhà thầu được bù đắp những chi phí phát sinh trực tiếp từ việc gia hạn thời gian hợp đồng như: chi phí trượt giá nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công và những chi phí khác có liên quan; việc xác định các chi phí này các bên phải căn cứ vào nội dung hợp đồng và các quy định của Nhà nước có liên quan.

b) Trường hợp, trong hợp đồng chưa rõ phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng thì các bên có thể thương thảo theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 để làm căn cứ điều chỉnh và thanh toán, quyết toán cho khối lượng chậm tiến độ nêu tại Khoản a mục 3 của công văn này.

4. Công trình kè sông Bảo Định thành phố Mỹ Tho theo Hợp đồng thi công xây dựng số 33/HĐXD ngày 15/02/2011 giữa Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình kè sông Bảo Định thành phố Mỹ Tho với Công ty TNHH Xây dựng Thuận Kiều (hợp đồng theo đơn giá):

4.1. Về việc chậm tiến độ:

a) Trường hợp tiến độ thi công công trình chậm không do lỗi của Nhà thầu thì Nhà thầu được bù đắp những chi phí phát sinh trực tiếp từ việc gia hạn thời gian hợp đồng như: chi phí trượt giá nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công và những chi phí khác có liên quan; việc xác định các chi phí này các bên phải căn cứ vào nội dung hợp đồng và các quy định của Nhà nước có liên quan.

b) Trường hợp tiến độ thi công công trình chậm do lỗi của Nhà thầu: các khối lượng thực hiện ngoài thời gian thực hiện hợp đồng đã ký do lỗi của Nhà thầu thì việc điều chỉnh giá được tính tại thời điểm thanh toán theo tiến độ của hợp đồng đã ký kết hay tại thời điểm thực tế thi công tùy theo điều kiện nào có lợi cho Chủ đầu tư đồng thời tiến hành xử phạt hợp đồng theo quy định trong hợp đồng đã ký.

4.2. Điều chỉnh giá hợp đồng:

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 (tương tự như nêu tại mục 2 nêu trên).

Căn cứ ý kiến trên Công ty TNHH xây dựng Thuận Kiều liên hệ với Sở Xây dựng Tiền Giang; UBND thành phố Mỹ Tho; Tổng Công ty Lương thực Miền Nam; Công ty Lương Thực Đồng Tháp để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2549/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.489

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224