Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 254/BXD-KTXD năm 2013 về chỉ số giá xây dựng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 07 – dự án trạm biến áp 500 KV Hiệp Hòa – Bắc Giang do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 254/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 07/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/BXD-KTXD
V/v chỉ số giá xây dựng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 07 – dự án trạm biến áp 500 KV Hiệp Hòa – Bắc Giang.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3965/EVN.NPT-QLĐT ngày 30/10/2013 của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia về việc cho ý kiến áp dụng chỉ số giá xây dựng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu số 07 thuộc dự án đầu tư xây dựng trạm biến áp 500 KV Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang trên cơ sở chỉ số giá xây dựng do Viện Kinh tế xây dựng thông báo. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các căn cứ pháp lý để tính toán chỉ số giá xây dựng:

Việc xác định chỉ số giá xây dựng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu số 07 thuộc dự án đầu tư xây dựng trạm biến áp 500 KV Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang căn cứ vào các văn bản sau:

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng;

2. Phương pháp và cơ sở dữ liệu tính toán chỉ số giá xây dựng:

- Phương pháp tính toán: Chỉ số giá xây dựng được tính toán theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng;

- Cơ sở dữ liệu dùng để tính toán chỉ số giá xây dựng phù hợp với đặc điểm của gói thầu và khu vực của gói thầu.

3. Nhận xét:

- Việc xác định chỉ số giá xây dựng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu số 07 thuộc dự án đầu tư xây dựng trạm biến áp 500 KV Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang do Viện Kinh tế xây dựng thông báo tại văn bản số 1252/VKT/TTTT ngày 25/9/2013 phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ;

Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia căn cứ ý kiến trên để quyết định việc áp dụng chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của gói thầu, phù hợp với quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Viện Kinh tế xây dựng;
- Lưu: VT, KTXD (Nh6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 254/BXD-KTXD năm 2013 về chỉ số giá xây dựng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 07 – dự án trạm biến áp 500 KV Hiệp Hòa – Bắc Giang do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.135
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31