Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2516/BXD-KTXD về việc xin bù giá nhân công và máy thi công theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2516/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 18/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2516/BXD-KTXD
V/v xin bù giá nhân công và máy thi công theo TT số 05/2009/TT-BXD

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi : ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 3688/UBND-ĐN ngày 06/10/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc xin điều chỉnh giá nhân công và máy thi công theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng cho các gói thầu xây lắp thuộc dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung – Tiểu dự án Tam Kỳ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các gói thầu xây lắp thuộc dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung – Tiểu dự án Tam Kỳ là các gói thầu có hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Tuy nhiên, trong mục 8 (các điều kiện cụ thể của hợp đồng) đã nêu: “Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng có biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng hoặc khi nhà nước thay đổi các chính sách có liên quan thì hai bên thống nhất trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”. Vì vậy, đối với gói thầu mà nhà thầu là nhà thầu trong nước và đơn giá nhân công trong các gói thầu được lập theo mức lương tối thiểu chung dưới 650.000 đồng/tháng, với cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì chủ đầu tư và nhà thầu xác định giá trị bổ sung hợp đồng chi phí nhân công theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2009/TT-BXD , trình cấp có thẩm quyền chấp thuận để áp dụng. Nguồn vốn thực hiện cho phần bù giá này lấy trong chi phí dự phòng các gói thầu.

2. Đối với các gói thầu mà nhà thầu là nhà thầu nước ngoài thì việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo qui định trong hợp đồng đã ký kết.

Căn cứ hướng dẫn trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị Tam Kỳ tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2516/BXD-KTXD về việc xin bù giá nhân công và máy thi công theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.498
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237