Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 250/BXD-HĐXD về việc điều chỉnh thiết kế tuyến đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 250/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Vĩnh Thắng
Ngày ban hành: 25/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY  DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 250/BXD-HĐXD
V/v: Điều chỉnh thiết kế tuyến đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài.

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh có văn bản số 3493/SKHĐT-DN ngày 12/6/2008 đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về việc điều chỉnh thiết kế tuyến đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài, TP Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tuyến đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài là công trình thuộc dự án do GS Engineering & Construction (nay là Công ty TNHH một thành viên Phát triển GS Sài Gòn) là chủ đầu tư, đã được Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 2774/BXD-KSTK ngày 20/12/2006. Công trình có chiều dài khoảng 13,63km, điểm đầu tuyến tại nút giao thông Trường Sơn (sân bay Tân Sơn Nhất) và điểm cuối tuyến tại ngã tư Linh Xuân. Theo văn bản số 3493/SKHĐT-DN ngày 12/6/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh và phụ lục kèm theo văn bản, trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư kiến nghị một số điều chỉnh trong thiết kế kỹ thuật so với thiết kế cơ sở đã được thẩm định như: Hướng tuyến tại quận Thủ Đức, số lượng cầu bộ hành trên tuyến, số lượng trạm dừng xe bus trên tuyến, số lượng biển báo giao thông, quy mô đào đắp và xử lý nền đường, chiều dày và chi tiết kết cấu mặt đường, số lượng và kích thước cọc móng cầu...

Đối với việc điều chỉnh số lượng cầu bộ hành trên tuyến, số lượng trạm dừng xe bus trên tuyến, số lượng biển báo giao thông, quy mô đào đắp và xử lý nền đường, chiều dày và chi tiết kết cấu mặt đường, số lượng và kích thước cọc móng cầu... do không làm thay đổi giải pháp thiết kế và không trái với thiết kế cơ sở đã được thẩm định nên căn cứ Điều 17 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì chủ đầu tư được quyết định việc điều chỉnh; chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh về nội dung điều chỉnh. Đối với việc điều chỉnh hướng tuyến tại quận Thủ Đức so với phương án tuyến đã được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 19/7/2005, chủ đầu tư phải trình UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận trước khi thực hiện.

Ngoài nội dung trên, những nội dung khác trong thiết kế cơ sở vẫn thực hiện theo văn bản số 2774/BXD-KSTK ngày 20/12/2006 của Bộ Xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Liên (để b/c);
-
Sở XD TP HCM;
- Sở QHKT TP HCM;
- Lưu: VP, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Thắng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 250/BXD-HĐXD về việc điều chỉnh thiết kế tuyến đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.491
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106