Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 25/BXD-GĐ năm 2016 phúc đáp văn bản 4291/2016/CV-VM-PTDA do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 25/BXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Minh Hà
Ngày ban hành: 28/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/BXD-GĐ
V/v phúc đáp văn bản số 4291/2016/CV-VM-PTDA

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 4291/2016/CV-VM-PTDA ngày 12/9/2016 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC về việc đề nghị Bộ Xây dựng đồng ý cho phép cơ quan quản lý chất lượng công trình theo phân cấp của tỉnh Quảng Ninh thực hiện kiểm công tác nghiệm thu đưa công trình Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Hạ Long vào sử dụng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày Thông tư 03/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành (ngày 15/5/2015) được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. Trên cơ sở các nội dung mà Quý Công ty nêu trong Văn bản số 4291/2016/CV-VM-PTDA thì công trình Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Hạ Long có cấp công trình là cấp I.

Về xác định thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, đề nghị Quý Công ty căn cứ vào cấp công trình, thời điểm khởi công xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Hạ Long và Điều 56 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng để thực hiện theo đúng quy định.

Bộ Xây dựng thông báo để Quý Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c);
- Sở Xây dựng Quảng Ninh (để p/h);
- Lưu VT, GĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Phạm Minh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 25/BXD-GĐ năm 2016 phúc đáp văn bản 4291/2016/CV-VM-PTDA do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


543

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74