Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2486/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2486/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2486/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp CCHN

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 938/SXD-QLXD ngày 28/10/2009 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ xin ý kiến về cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Luật Xây dựng, cá nhân hoạt động tư vấn giám sát thi công phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp và phải chịu trách nhiệm cá nhân về công việc của mình. Như vậy, kể từ khi Luật Xây dựng có hiệu lực cá nhân là tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề giám sát theo quy định, cá nhân không có chứng chỉ hành nghề giám sát mà thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình là vi phạm quy định của pháp luật về xây dựng.

Do trước khi Luật Xây dựng được ban hành, chưa có quy định cá nhân giám sát thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ hành nghề mà chỉ quy định cá nhân giám sát thi công xây dựng công trình phải có chuyên môn phù hợp và phải có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về giám sát thi công. Do đó, để giải quyết chuyển tiếp các trường hợp này, điểm a khoản 3 Điều 11 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng đã cho phép cá nhân đã giám sát thi công từ 3 năm trở lên trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực cũng được xem xét để cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình nếu đủ các điều kiện khác theo quy định.

Như vậy, đối chiếu các quy định nêu trên, những trường hợp mà Sở hỏi đều không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2486/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.018
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66