Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 246/TTg-QHQT ký tiếp nhận khoản tài trợ bổ sung cho Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 246/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 19/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/TTg-QHQT
V/v Về việc ký tiếp nhận khoản tài trợ bổ sung cho Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long” vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 13/TTr-NHNN ngày 16 tháng 01 năm 2013), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định Tài trợ bổ sung và các tài liệu liên quan của Khoản tài trợ bổ sung Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng Sông Cửu Long” như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên .

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, thay mặt Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định Tài trợ bổ sung cho Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long” và các văn bản pháp lý liên quan với đại diện của WB.

3. Bộ Ngoại giao thông báo cho WB việc uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

4. Sau khi Hiệp định Tài trợ bổ sung được ký, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn tất các điều kiện hiệu lực của Hiệp định../.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
Các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). AT. 30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 246/TTg-QHQT ngày 19/02/2013 ký tiếp nhận khoản tài trợ bổ sung cho Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.143

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248