Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2453/UBND-ĐTMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 01/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2453/UBND-ĐTMT
Về thực hiện Quyết định số 74/2008/UBND-QĐ của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải (Công văn số 685/SGTVT-GT ngày 21 tháng 4 năm 2009) về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 74/2008/UBND-QĐ ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Phân công ông Trần Quang Phượng, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt, chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức quản lý danh mục các tuyến đường có những hoạt động trông giữ xe công cộng có thu phí, hoạt động phục vụ việc kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa, hoạt động xã hội và có sử dụng lòng đường làm nơi đậu xe theo quy định tại các Điểm 3, 4 và 5 Điều 6 Chương II và Điều 10 Chương III Quyết định số 74/2008/UBND-QĐ ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố nói trên.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chưa thực hiện, cần khẩn trương tổ chức khảo sát, lập danh mục và báo cáo đầy đủ theo chức trách được giao.

3. Giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục cập nhật, tổng hợp báo cáo các vấn đề phát sinh, các kiến nghị liên quan đến việc tổ chức thực hiện Quyết định số 74/2008/UBND-QĐ ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố, trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trong thời gian sớm nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Thg) P.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2453/UBND-ĐTMT ngày 01/06/2009 về thực hiện Quyết định số 74/2008/UBND-QĐ của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.028

DMCA.com Protection Status
IP: