Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2428/BXD-VLXD về việc khai thác cát tại khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2428/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 05/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2428/BXD-VLXD
V/v: về việc khai thác cát tại KCN Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi : Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 7140/VPCP–KTN ngày 13/10/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc khai thác tận thu cát trắng tại khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về cơ bản thống nhất với những đề xuất tiếp tục khai thác tận thu nguồn cát trắng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.

Giấy phép khai thác tận thu được cấp cho Chủ đầu tư mới là Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng phải tuân theo quy định tại Khoản 9, Điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 2005.

Đề nghị ủy ban nhân dân Tp Đà Nẵng cấp giấy phép khai thác tận thu cho Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng không quá 10 ha theo quy định tại điều 66, điều 67, Chương XIII, Nghị định số 160/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Đà Nẵng;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Lưu VP, VLXD, 5;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2428/BXD-VLXD về việc khai thác cát tại khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.104

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155