Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2424/BGTVT-KHĐT năm 2015 về rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2424/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 02/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2424/BGTVT-KHĐT
V/v: rà soát nợ đọng XDCB

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án;
- Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

Thực hiện yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về việc báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) phục vụ xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản số 13817/BGVT-KHĐT ngày 31/10/2014 gửi các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Theo đó, các đơn vị phải rà soát cụ thể, chi tiết nợ đọng XDCB của các dự án theo nguồn vốn và gửi kèm các văn bản chứng minh nợ đọng.

Tuy nhiên, sau khi tổng hợp báo cáo nợ đọng XDCB của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, kết quả cho thấy nhiều đơn vị chưa thực hiện đúng yêu cầu của Bộ. Một số đơn vị chỉ gửi văn bản tổng hợp nợ, không có biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành; một số dự án hoàn thành không có quyết định phê duyệt quyết toán; một số dự án có quyết toán nhưng không phân khai phần vốn còn thiếu thuộc nguồn nào (NSNN, TPCP, vốn huy động, vốn vay, vốn ứng trước ...) gây khó khăn cho công tác tổng hợp chung và chậm tiến độ theo yêu cầu của Bộ KH&ĐT.

Để có số liệu chuẩn xác nợ đọng XDCB, Bộ yêu cầu:

- Các đơn vị đã có báo cáo nợ đọng nhưng thiếu tài liệu liên quan phải rà soát kiểm tra lại để bổ sung.

- Các đơn vị chưa có báo cáo khẩn trương rà soát các dự án đã và đang quản lý để báo cáo gấp.

* Nguyên tắc xác định nợ đọng XDCB:

- Khối lượng hoàn thành là phần khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu nhưng chưa cấp đủ vốn để trả.

- Chỉ tính các dự án có trong kế hoạch Bộ đã giao từ năm 2014 về trước.

- Đối với các dự án đã hoàn thành có quyết toán: gửi quyết định phê duyệt quyết toán, phần vốn còn thiếu phải phân khai nguồn phải trả (đối với dự án có nhiều nguồn vốn đầu tư), lưu ý: phần phải thu trong quyết toán chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi ngay để trả nợ trước, còn thiếu mới tính vào nợ khối lượng hoàn thành (KLHT).

- Đối với các dự án hoàn thành chưa quyết toán: gửi báo cáo kiểm toán (nếu có) và xác định rõ KLHT đã được nghiệm thu, vốn đã cấp, vốn còn thiếu (có biên bản nghiệm thu KLHT).

- Đối với các dự án chuyển tiếp: xác định KLHT đã được nghiệm thu, vốn đã cấp, vốn còn thiếu (có biên bản nghiệm thu KLHT).

- Đối với nợ chuẩn bị đầu tư: Vốn chuẩn bị đầu tư chỉ được xác định nợ khi có biên bản nghiệm thu KLHT.

- Riêng các dự án tạm dừng, đình hoãn: xác định KLHT trước thời điểm đình hoãn, khối lượng đã được nghiệm thu, vốn đã cấp, vốn còn thiếu, nguyên nhân nợ (có biên bản nghiệm thu KLHT).

Thủ trưởng các đơn vị phải chỉ đạo, kiểm tra, cam kết và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo nợ đọng XDCB của đơn vị mình.

Báo cáo gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) trước ngày 12/3/2015 để tổng hợp. Lưu ý: Hồ sơ nợ đọng phải được sắp xếp theo trật tự rõ ràng, dễ đối chiếu.

(Các đơn vị lấy biểu mẫu và dự thảo tổng hợp nợ đọng đã rà soát lần 2 đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT để tham khảo, đối chiếu).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2424/BGTVT-KHĐT năm 2015 về rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.046
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202