Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2411/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn thanh lý hợp đồng xây lắp do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2411/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 30/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2411/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thanh lý hợp đồng xây lắp.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2142/TCTHK-QLDA ngày 12/8/2014 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc hướng dẫn thanh lý hợp đồng xây lắp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

Tại khoản 1, Điều 22 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã quy định: “Hợp đồng xây dựng được thanh lý trong trường hợp các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký; hoặc hợp đồng bị chấm dứt theo quy định của pháp luật”. Cũng theo quy định tại Điều 76 Luật Xây dựng 2003 và Nghị định số 48/2010/NĐ-CP về quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành công trình sau khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Như vậy, đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình, việc thanh lý hợp đồng tiến hành sau khi nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình và các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng đã ký. Việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam căn cứ hướng dẫn nêu trên tổ chức thực hiện việc quản lý đầu tư xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2411/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn thanh lý hợp đồng xây lắp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.481

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91