Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 239/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá nguyên vật liệu do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 239/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 24/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 239/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá nguyên vật liệu

Hà Nội, ngày 24  tháng 10 năm 2008.

 

Kính gửi :  Ban Kế hoạch Tài chính – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Trả lời văn bản số 89-CV/KHTC ngày 13/10/2008 của Ban Kế hoạch Tài chính – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xin hướng dẫn điều chỉnh giá nguyên vật liệu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Tính toán dự toán bổ sung theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng như nêu tại văn bản số 89-CV/KHTC là phù hợp. Dự toán bổ sung được phê duyệt là căn cứ để điều chỉnh giá gói thầu, giá hợp đồng xây dựng. Căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết, dự toán bổ sung được phê duyệt, khối lượng thực tế thi công được nghiệm thu và giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng tại thời điểm nghiệm thu để thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy định. Trường hợp giá nguyên, nhiên, vật liệu tại thời điểm nghiệm thu thấp hơn giá nguyên, nhiên, vật liệu trong dự toán bổ sung được duyệt, thì phải thực hiện điều chỉnh giảm khi thanh toán, quyết toán.

Căn cứ ý kiến trên, Ban Kế hoạch Tài chính – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 239/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá nguyên vật liệu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.272

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241