Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 237/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 23/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 237/BXD–KTXD
V/v:Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư LASYC

Trả lời Văn bản ngày 07/10/2008 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư LASYC đề nghị hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng (Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Bảng 4 Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD: khi áp dụng hệ số điều chỉnh tương ứng K= 0,7; K = 0,55 thì hệ số này đã bao gồm chi phí đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường là 10% và chi phí thiết kế đô thị là 28%; Vì vậy, theo cách tính của Sở Xây dựng hướng dẫn như nêu trong Văn bản ngày 07/10/2008 là phù hợp, riêng việc áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí quy hoạch tại các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới theo từng thời điểm và nội dung hợp đồng các bên ký kết.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư LASYC tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, M5

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 237/BXD-KTXD ngày 23/10/2008 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.423

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117