Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2339/BXD-KHCN chấp thuận đề nghị giãn thời gian thực hiện dự án hoàn thiện công nghệ tái chế phế thải phá dỡ công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2339/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2339/BXD-KHCN
V/v chấp thuận đề nghị giãn thời gian thực hiện DA hoàn thiện CN tái chế phế thải phá dỡ công trình.

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Viện Vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 552/VLXD ngày 08/10/2009 của Viện Vật liệu xây dựng về việc xin giãn thời gian thực hiện nhiệm vụ KHCN&MT năm 2009 theo Hợp đồng số 121/HĐKHCN ký ngày 25/5/2009, mã số MT 09-09, “Hoàn thiện công nghệ tái chế phế thải phá dỡ công trình làm cốt liệu cho xây dựng”. Căn cứ vào tình hình thực tế và nội dung kết luận tại phiên họp kiểm tra tại Viện Vật liệu xây dựng ngày 29/9/2009, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận đề nghị xin giãn tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN&MT “Hoàn thiện công nghệ tái chế phế thải phá dỡ công trình làm cốt liệu cho xây dựng” do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện, bao gồm các nội dung sau:

- Giãn tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ đã gia 05 nhiệm vụ năm 2009 thực hiện năm 2010; 01 nhiệm vụ năm 2009 và 01 nhiệm vụ năm 2010 thực hiện năm 2011.

- Tổng kinh phí không thay đổi là 2 tỷ đồng, trong đó kinh phí cấp để sử dụng hàng năm được phân bổ phù hợp như sau: năm 2009 là 178,7 triệu đồng, năm 2010 là 381 triệu đồng, năm 2011 là 1.440,3 triệu đồng.

- Nội dung các nhiệm vụ nghiên cứu và các mức kinh phí kèm theo tương ứng là không thay đổi theo Hợp đồng số 121/HĐKHCN đã ký kết ngày 25/5/2009.

2. Yêu cầu Viện Vật liệu xây dựng khẩn trương phối hợp với Công ty TNHH MTV Cơ điện Công trình để triển khai dự án, hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

 

 

Nơi nhận:
- Như­ trên;
- Vụ KHTC;
- L­ưu: VP, KHCN&MT

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2339/BXD-KHCN chấp thuận đề nghị giãn thời gian thực hiện dự án hoàn thiện công nghệ tái chế phế thải phá dỡ công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


829
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168