Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 233/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 21/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 233/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá thép gói thầu số 1 Dự án xây dựng cầu Thanh Trì đoạn tuyến Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 641/VPCP-KTN ngày 28/1/2011 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 406/BGTVT-QLXD ngày 24/1/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh giá thép gói thầu số 1 Dự án xây dựng cầu Thanh Trì đoạn tuyến Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 1 Dự án xây dựng cầu Thanh Trì đoạn tuyến Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

Chỉ bù giá đối với khối lượng vật liệu thép xây dựng chịu sự ảnh hưởng của biến động giá thép năm 2004 và sử dụng chỉ số giá riêng của thép để áp dụng công thức điều chỉnh giá đã qui định trong hợp đồng.

Trường hợp áp dụng chỉ số giá riêng của thép thì không được tính bổ sung trượt giá thép theo qui định tại Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến; Đồng thời không tính vật liệu thép trong chỉ số giá vật liệu chung dùng để điều chỉnh giá hợp đồng số 01 - Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 233/BXD-KTXD ngày 21/02/2011 điều chỉnh giá thép gói thầu số 1 Dự án xây dựng cầu Thanh Trì đoạn tuyến Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.491

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!