Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2326/BXD-HTKT Góp ý thiết kế cơ sở điều chỉnh của dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2326/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2326/BXD-HTKT
V/v: Góp ý Thiết kế cơ sở điều chỉnh của dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 5374/UBND-TH ngày 17/9/2009 của UBND thành phố Hải Phòng đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về Thiết kế cơ sở điều chỉnh hợp phần thoát nước mưa, hợp phần thoát nước thải của dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I ( sau đây gọi tắt là dự án). Bộ xây dựng có ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1226/BXD-KSTK ngày 26/6/2006 thẩm định thiết kế cơ sở hợp phần thoát nước mưa, nước thải của dự án.

2. Hồ sơ thiết kế điều chỉnh thiết kế cơ sở hợp phần thoát nước mưa, nước thải của dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng giai đoạn I đã dựa trên cơ sở các khảo sát địa hình, địa chất và thực tế xây dựng trên địa bàn. Việc đề xuất điều chỉnh một số hạng mục của thiết kế cơ sở là phù hợp với thực tế triển khai dự án cũng như phù hợp với quy hoạch thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn đô thị Hải Phòng đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 2109/2005/QĐ-UB ngày 13/9/2005. Các hạng mục điều chỉnh bao gồm:

- Các hạng mục thoát nước mưa:

+ Khu vực Thượng Lý: Thay trạm bơm, cống ngăn triều bằng trạm bơm cổng

+ Khu vực Trại Chuối: Thay trạm bơm thông thường và cống ngăn triều bằng trạm bơm cổng

+ Đưa hạng mục cửa ngăn triều Ba Tổng vào dự án đê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Bổ sung cống hộp nối kênh An Kim Hải và kênh Ba Tổng

+ Chiều dài các kênh mương thay đổi so với thiết kế cơ sở trước đây là do được xác định thực tế tại hiện trường, không làm thay đổi chức năng của các tuyến này.

- Các hạng mục thoát nước thải:

+ Số lượng các giếng tách, chiều dài các tuyến thay đổi dựa trên khảo sát thực tế không làm thay đổi phạm vi, mục tiêu của dự án được duyệt và phù hợp với thực tế tại hiện trường.

- Các trạm bơm nước thải:

+ Bổ sung trạm bơm Lạch Tray để giảm độ sâu chôn ống, thay đổi công suất của một số máy bơm tại các trạm bơm

3. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án, Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các công tác sau:

- Ban quản lý dự án, nhà thầu tư vấn nghiên cứu sử dụng các thiết bị ngăn mùi tại các giếng thăm, giếng thu nước thải để giảm mùi hôi từ nước thải thoát ra môi trường.

- Thực hiện Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp, giao Công ty thoát nước Hải Phòng quản lý các hồ trên địa bàn thành phố để sử dụng cho điều hoà nước mưa và phối hợp với các đơn vị liên quan khai thác hợp lý các hồ.

- Giao Sở Xây dựng Hải Phòng thẩm định các điều chỉnh thiết kế phát sinh trong quá trình triển khai dự án trên nguyên tắc phù hợp với Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Hải Phòng được duyệt, tạo thuận lợi cho công tác thi công và vận hành của dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND thành phố Hải Phòng xem xét, phê duyệt dự án theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD Hải Phòng
- Sở KHvà ĐT Hải Phòng
- Lưu VP, Cục HTKT

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2326/BXD-HTKT Góp ý thiết kế cơ sở điều chỉnh của dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.409
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10