Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 231/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện văn bản 1551/BXD-KTXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 231/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 21/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 231/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện văn bản 1551/BXD-KTXD

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008.

 

Kính gửi:  Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam

Trả lời văn bản số 306/CV-VCAQ-XD ngày 01/10/2008 của Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam đề nghị hướng dẫn thực hiện văn bản 1551/BXD-KTXD , Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Ngoài 13 loại vật liệu (bao gồm cả bán thành phẩm được tạo thành bởi các vật liệu này) được phép điều chỉnh giá theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, nếu cần điều chỉnh giá của các vật liệu xây dựng khác trong hợp đồng xây dựng, thì Chủ đầu tư xác định và báo cáo Bộ trưởng, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước quyết định việc điều chỉnh.

2. Thông tư số 09/2008/TT-BXD là Thông tư hướng dẫn lập dự toán bổ sung do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng làm căn cứ bổ sung giá hợp đồng.

Việc thanh toán, quyết toán phải căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Trường hợp trong hợp đồng có phần giảm giá thì về nguyên tắc dự toán bổ sung cũng phải giảm trừ theo tỷ lệ tương ứng.

Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam căn cứ ý kiến trên, tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 231/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện văn bản 1551/BXD-KTXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.415
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155