Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 231/BXD-KTTC về việc thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 231/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Thị Hoà
Ngày ban hành: 19/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 231/BXD-KTTC
V/v: Thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Kạn

 

Trả lời công văn số 2003/UBND-KTN ngày 25/10/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 13/06/2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định đã có hiệu lực thi hành từ ngày 21/07/2007; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì những dự án đã phê duyệt đang triển khai thực hiện từ trước ngày Nghị định có hiệu lực thì các công việc tiếp theo thực hiện theo các quy định trước ngày Nghị định này có hiệu lực. Trường hợp, các công việc tiếp theo của dự án dở dang thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở không làm gián đoạn các công việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

UBND tỉnh Bắc Kạn căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- SXD tỉnh Bắc Kạn;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP - BXD, Viện KTXD;
- Vụ KTTC. THa 8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 231/BXD-KTTC về việc thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.655

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.71.247