Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2278/VPCP-QHQT về việc đề nghị của phía Campuchia quá cảnh cát xây dựng qua lãnh thổ nước ta do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2278/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 03/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2278/VPCP-QHQT
V/v đề nghị của phía Campuchia quá cảnh cát xây dựng qua lãnh thổ nước ta

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Thương mại;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban sông Mê Công Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính).

 

Xét đề nghị của Bộ Thương mại tại văn bản số 2266/BTM-XNK ngày 20 tháng 4 năm 2007 về đề nghị của phía Campuchia quá cảnh cát xây dựng qua lãnh thổ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban sông Mê Công Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan làm việc cụ thể với phía Campuchia về đề nghị của Công ty LTT Co. Ltd (Campuchia) quá cảnh 400.000 m3 cát xây dựng đã được khai thác trên sông Mê Công có ảnh hưởng xấu đến dòng chảy và môi trường sông Mê Công và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan tạm thời chưa cấp phép quá cảnh cát xây dựng khai thác từ Campuchia qua lãnh thổ Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Xuân Phúc; các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2278/VPCP-QHQT về việc đề nghị của phía Campuchia quá cảnh cát xây dựng qua lãnh thổ nước ta do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.732
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236