Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 225/VKT5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện Kinh tế xây dựng Người ký: Trần Hồng Mai
Ngày ban hành: 10/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/VKT5
V/v Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán XDCT phân theo chiều cao

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam

Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 29/08/CV-TN ngày 27 tháng 03 năm 2008 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam về việc hướng dẫn áp mã định mức dự toán xây dựng công trình phân theo chiều cao. Viện Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

Khi sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007, đối với những công tác có quy định chiều cao trong định mức thì đó là chiều cao công trình. Định mức đã được tính bình quân cho mọi độ cao từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤4m, ≤16m, ≤50m và từ cốt ±0.00 đến cốt >50m. Mọi khối lượng thi công của toàn công trình mà có chiều cao công trình ứng với chiều cao quy định trong định mức 1776/BXD-VP thì sử dụng theo định mức chiều cao đó.

Không phân tách khối lượng công trình theo các chiều cao để tính khối lượng tương ứng với chiều cao để sử dụng định mức như Công trình 21 tầng cao 67m không phân tách làm 4 loại công tác theo chiều cao ≤4m, ≤16m, ≤50m và >50m để sử dụng định mức như trong công văn Quý Công ty đề nghị.

Trên đây là ý kiến hướng dẫn định mức dự toán của Viện Kinh tế xây dựng. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam phản ánh về Viện Kinh tế xây dựng để cùng nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VKT, P5, Ha.5

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Trần Hồng Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 225/VKT5 ngày 10/04/2008 hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình phân theo chiều cao do Viện Kinh tế xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.820

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!