Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2246/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2246/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 30/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2246/BXD-KTXD
V/v: chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án 4

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1032/BQLDA4-DA2 ngày 24/9/2015 của Ban quản lý dự án 4 về chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP) công bố tại Quyết định số 1486/QĐ-BXD ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được xác định tương ứng với nội dung công việc quy định tại Quyết định số 3085/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Đối với dự án BOT mở rộng QL1 đoạn từ TP Đông Hà - TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đang thực hiện dở dang chưa quyết toán, Ban quản lý dự án 4 được Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Hợp đồng dự án và nội dung công việc quy định tại Quyết định số 3085/QĐ-BGTVT , thì chi phí quản lý dự án được xác định trên cơ sở dự toán hàng năm được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt nhưng không vượt mức như đề nghị tại văn bản số 1032/BQLDA4-DA2. Việc quản lý sử dụng chi phí của Ban quản lý dự án thuộc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Ban quản lý dự án 4 căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2246/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.904

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227