Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 223/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 18/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 223/BXD-VLXD
V/v: bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng cho dự án xi măng Lào Cai

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2086/PCVB-VPCP ngày 27/12/2010 của Văn phòng Chính phủ và Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 18/01/2011của ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng cho nhà máy xi măng VINAFUJI Lào Cai. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt mỏ đá vôi, đất sét thuộc khu vực phường Thống Nhất, thành phố Lào Cai, xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng và Pha Long, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai cho dự án xi măng lò quay công suất 350.000 tấn/năm.

Ngày 29/9/2010, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1880/BXD-VLXD thống nhất với đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trong việc điều chỉnh công suất dự án xi măng lò quay từ 350.000 tấn/năm lên 450.000 tấn/năm.

Khu vực nguyên liệu đá vôi và đất sét được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có vị trí xa nhà máy nên chưa thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng làm nguyên liệu sản xuất xi măng. Theo báo cáo của Chủ đầu tư và Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, thì mỏ đá vôi, đất sét Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai có vị trí thuận lợi, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và trữ lượng phục vụ làm nguyên liệu sản xuất xi măng. Tuy nhiên, các khu vực trên hiện chưa nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng tại Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 và Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất với UBND tỉnh Lào Cai trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung mỏ đá vôi Phong Niên (39,96 ha) và mỏ sét Phong Niên (16,8 ha), huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (có tọa độ kèm theo tại Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 18/01/2011 của UBND tỉnh) vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.

Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Lào Cai;
- Lưu: VP, VLXD, 5.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 223/BXD-VLXD ngày 18/02/2011 bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng cho dự án xi măng Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.793

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!