Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2203/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 02/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2203/TTg-KTN
V/v: áp dụng hình thức chỉ định Nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường liên huyện Thạnh Phú - Mỏ Cày Nam dọc sông Cổ chiên, tỉnh Bến Tre theo hình thức Hợp đồng BT.

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (công văn số 3600/UBND-TCĐT ngày 10 tháng 9 năm 2010 và số 4152/UBND-TCĐT ngày 14 tháng 10 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7141/BKH-GS&TĐĐT ngày 08 tháng 10 năm 2010 và số 8377/BKH-GS&TĐĐT ngày 23 tháng 11 năm 2010) về việc áp dụng hình thức chỉ định Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường liên huyện Thạnh Phú - Mỏ Cày Nam dọc sông Cổ chiên, tỉnh Bến Tre theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc chỉ định Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường liên huyện Thạnh Phú - Mỏ Cày Nam dọc sông Cổ chiên, tỉnh Bến Tre theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm việc lựa chọn Nhà đầu tư đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
- Cổng TTĐT, các vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(5), Hong (17b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2203/TTg-KTN ngày 02/12/2010 áp dụng hình thức chỉ định Nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường liên huyện Thạnh Phú - Mỏ Cày Nam dọc sông Cổ chiên, tỉnh Bến Tre theo hình thức Hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.373
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211