Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 22/BXD-QLN về việc trả lời công văn số 26/SXD.QLN của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 22/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 07/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 22/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 26/SXD.QLN của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Trả lời văn bản số 26/SXD.QLN ngày 31/01/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu liên quan đến Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc sử dụng chất liệu biển số đảm bảo thẩm mỹ nhưng phải có độ bền bằng hoặc lớn hơn với chất liệu theo quy định của Quy chế và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tuy nhiên về màu sắc và kích thước biển số và mức kinh phí cho việc sản xuất và gắn biển số phải đảm bảo theo đúng các quy định của Quy chế đánh số và gắn biển số nhà được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

2. Quy chế đánh số và gắn biển số nhà được áp dụng thống nhất trong toàn quốc và đến nay đã được nhiều địa phương triển khai thực hiện. Đề xuất của Sở xây dựng bổ sung thêm tên đường phố, khóm (ấp), phường (xã) vào biển số nhà là không phù hợp với quy định của Quy chế và không đảm bảo nguyên tắc áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Đề nghị Sở Xây dựng báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Quy chế./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 22/BXD-QLN về việc trả lời công văn số 26/SXD.QLN của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.115
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163